LIbraNet

System LibraNet to profesjonalny system do zarządzania produkcją. Specjalizujemy sie w zakładach przemysłu mięsnego, drobiarskiego i rybnego. Ma budowę modułową i może obsługiwać zarówno całość jak i dowolną część zakładu. Zapewnia rejestrację i śledzenie przepływu surowca i produktu od zakupu żywca po wagę samochodową przy bramie wyjazdowej. Każdy system LibraNet jest inny. Dopasowujemy go do indywidualnych potrzeb Klienta, zarówno w sferze sprzętowej, jak i sferze oprogramowania..

 • Każdy System LibraNet pracuje w systemie czasu rzeczywistego. Stany towarowe, raporty i zestawienia są aktualizowane w tej samej chwili co rejestracja
 • System jest oparty na terminalach wagowych firmy SysTec, panelach dotykowych, mobilnych skanerach kodów kreskowych pracujących w systemie Windows (kolektorach danych) oraz dowolnych skanerach kodów kreskowych przewodowych i bezprzewodowych
 • Może też obsługiwać dowolne drukarki przemysłowe i biurowe. Wykorzystany może być jako samodzielny system lub rozszerzenie dowolnego innego systemu stosowanego w zakładzie.
 • System LibraNet to: kontrola przepływu surowca na poziomie partii w całym zakładzie (od dostawcy do ekspedycji),
 • Partiowanie stanów towarowych w magazynach i na poszczególnych działach, Identyfikacja partii zarówno „wstecz” jak i „do przodu” z dowolnego punktu zakładu (np. sprawdzenie, które partie dostawców trafiły na dany dokument wydania, lub na które dokumenty wydania trafiła partia od danego dostawcy),
 • Rejestracja czasu przechowywania danej partii towaru w magazynie, śledzenie partii produkcyjnych zgodnie z wymogami HACCP,
 • Kalkulacje cen i rentowności produkcji, oraz kontrola przyjęcia i wydania towaru.

Ubój

Współpraca z dowolnym urządzeniem do badania mięsności poprzez RS232 (np. CGM firmy Sydel, FOM100, FOM300),
Możliwość automatycznego przypisania dostawcy, odbiorcy (przeznaczenie) i rolnika (tatuaż), automatyczna klasyfikacja (klasy E..P, E1..P1, A,B,C,D,F). Deklasyfikacja, automatyczna weryfikacja poprawności danych, możliwość pracy w przypadku awarii urządzenia do badania mięsności, lub systemu komputerowego. Raport szczegółowy i sumacyjny z przyjęcia, automatyczne generowanie dokumentów dostaw. Korelacja numeru tatuażu z dostawcą rolnym, tworzenie dokumentów dla dostawców rolnych,
Powiązanie danych ubojowych z wagą żywą, wartościowanie dokumentów wg cen dnia za pomocą różnych cenników
(WBC, EUROP). Wartościowanie (koszt wytworzenia) półtusz wg klas (EUROP), wartościowanie półtusz wg mięsności (każdy punkt procentowy) na podstawie cen żywca.

 • Wydruk ogólny lub szczegółowy dokumentu dostawy
 • Obliczanie wyboju, średniej mięsności i średniej ceny dla raportów i dokumentów
 • Raport dla dostawcy rolnego za okres, ranking dostawców
 • Raport dla Ministerstwa Rolnictwa (ilość sztuk w danej klasie, waga ciepła, waga wychłodzona, średnia mięsność, średnia cena, udział procentowy w ogólnej ilości półtusz) za określony okres,
 • Raport dla Głównego Urzędu Statystycznego (ilość sztuk, waga ciepła, ilość macior) za okres.
 • Współpraca z dowolnymi programami fakturującymi i księgowymi.
  Aktualizacja stanów on-line
 • Jak możemy Ci pomóc?

  Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta

  KONTAKT Z NAMI

  Jesteśmy światowej klasy producentem inżynieryjnym dostarczającym najwyższej jakości produkty, usługi i rozwiązania dla naszych klientów.

  Łukasz Jusewicz
  Prezes at Pro-Nova Control Sp. z o.o..