Sterowanie wagą automatyczną do napełniania worków

ITBIGBAG to sterowanie do uniwersalnego zastosowania legalizowanym napełnianiem grawimetrycznym materiałów sypkich do big-bagów. Można podłączyć przetworniki tensometryczne lub wagi różnej budowy i zakresu ważenia, także w wykonaniu dla strefy Ex, na przykład: wagi podłogowe, wagi rolkowe, wagi zintegrowane lub przetworniki silv. ITBIGBAG steruje dozowaniem ślimakami, podajnikami lub rynną wibracyjną. Opcjonalnie mogą zostać przyłączone do BigBaga urządzenie podnoszące, nadmuchiwania worków i urządzenia transportowe.

 • Dokładne dozowanie wartości zadanej przez szybko działającą kontrolę tolerancji i optymalizację odcięcia dokładnego
 • Duża pewność działania dzięki wielu funkcjom nadzorczym i łatwej obsłudze
 • Rejestrowanie wszystkich danych pojedynczych i zbiorczych wsadów. Opcjonalnie z wydrukiem danych lub ich transmisją

Szybkie i dokładne dozowanie

 • Kalibracja jako waga jedno lub wielozakresowa , jedno lub wielopodziałkowa.
 • Szybki pomiar masy (ok. 50 pomiarów na sekundę)
 • Rozdzielczość legalizowana 6000d, przy 80% obciążenia wstępnego, wewnętrzna rozdzielczość 524 000d.
 • Dwie prędkości napełniania
 • Automatyczne obliczanie wartości zadanych na ilość napełnień i wielkości wsadów
 • Wprowadzenie nr produktu, wartości zadanej, ilość napełnień i danych dodatkowych
 • Zawiesić worek BigBag
 • Gotowość systemu – start napełniania
 • Kontrola tary i/lub tara automatyczna
 • Podniesienie worka BigBag (ręcznie: nadmuch worka, opcjonalnie sterowane z PLC)
 • Dozowanie 1 lub 2 stopniowe – równocześnie kontrola czasu dozowania i nadzorowanie przepływu materiału,(opcja: jedno lub wielokrotne zagęszczanie produktu ze sterowaniem punktami odcięć)
 • Opuszczenie worka (ręcznie lub opcjonalnie przez PLC)
 • Kontrola tolerancji i optymalizacja punktów odcięć
 • Obliczenie wartości statystycznych – Wydruk i transmisja wartości Brutto, Tara, Netto, Data, Godzina, Nr-bieżący., Nr-Produktu i dane towarzyszące – przy zakończeniu partii dane partii
 • Sygnał zakończenia i gotowość do następnego napełnienia
 • Kontrola tolerancji dozowania, czasu dozowania, przepływu i stanu wyłączników krańcowych.
 • Szybki pomiar masy (ok. 50 pomiarów na sekundę)
 • Rozdzielczość legalizowana 6000d, przy 80% obciążenia wstępnego, wewnętrzna rozdzielczość 524 000d.
 • Dwie prędkości napełniania
 • Automatyczne obliczanie wartości zadanych na ilość napełnień i wielkości wsadów
 • Dane zapamiętywane są automatycznie na wypadek zaniku napięcia
 • Ochrona danych poprzez wprowadzenie hasła
 • Bateryjne podtrzymanie zegaru czasu rzeczywistego
 • Prosta i bezpieczna obsługa

 • obsługa terminala odbywa się przy pomocy wyświetlacza alfanumerycznego i alfanumerycznej klawiatury pokrytej kwasoodporną folią
 • Przebieg pracy i obsługa ustalana jest indywidualnie. Dzięki temu nie ma żadnych zbędnych kroków w obsłudze
 • Do 99 różnych produktów o różnych parametrach (waga zasypu, dosypu, odcięcia ,tolerancja itd.) może być wywoływane z pamięci po wprowadzeniu 2 cyfrowych numerów identyfikacyjnych
 • Helpdesk

  W ramach projektu oferujemy pełne wsparcie doradcze klienta

  Montaż i serwis

  Oferujemy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, oraz dostęp do części zamiennych.
  Jak możemy Ci pomóc?

  Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta

  KONTAKT Z NAMI

  Jesteśmy światowej klasy producentem inżynieryjnym dostarczającym najwyższej jakości produkty, usługi i rozwiązania dla naszych klientów.

  Łukasz Jusewicz
  Prezes at Pro-Nova Control Sp. z o.o..