Sterowanie wagą porcjującą ITBULK

ITBULK jest to uniwersalny program sterujący dla legalizowanych wag przesypowych w miejscach przyjęcia i przeładunku materiałów sypkich„ Terminal wagowy oblicza łączną wagę przyjęcia z dozowania przesypowego. Współpracuje z przetwornikami tensometrycznymi , różnego rodzaju wagami (także w strefie zagrożonej wybuchem Ex). ITBULK steruje dozowaniem przez podajniki ślimakowe, podajniki dozujące lub zasuwy. Możliwe jest sterowanie max. 99 silosami.
Łatwa obsługa przez wyświetlanie komend otwartym tekstem i ciągle wyświetlenie trybu pracy ułatwiają i gwarantują bezbłędne funkcjonowanie.

 • Duża zdolność przepustowa przez szybkie przetworzenie wartości pomiaru za pomocą wydajnego filtra cyfrowego
 • Dokładne dozowanie wartości zadanej przez szybko działająca kontrole tolerancji i optymalizację odcięcia dokładnego
 • Pewność działania dzięki wielu funkcjom nadzorczym i łatwej obsłudze
 • Rejestrowanie wszystkich danych np sumy naważeń , protokoły zmian i protokoły wartości ważonych dla legalizacji. Opcjonalnie z wydrukiem danych lub ich transmisją
 • Możliwość zdalnej konserwacji za pośrednictwem internetu.

Szybkie i dokładne porcjowanie

 • Kalibracja jako waga jedno lub wielozakresowa , jedno lub wielopodziałkowa.
 • Szybki pomiar masy (ok. 50 pomiarów na sekundę)
 • Rozdzielczość legalizowana 6000d, przy 80% obciążenia wstępnego, wewnętrzna rozdzielczość 524 000d.
 • Dwie prędkości napełniania
 • Automatyczne obliczanie wartości zadanych na ilość napełnień i wielkości wsadów
 • Waga całkowita, obliczenie ilości napełnień, napełnienia poza tolerancją itd.
 • Kontrola tolerancji i optymalizacja punktów odcięć
 • Obliczenie wartości statystycznych – Wydruk i transmisja wartości Brutto, Tara, Netto, Data, Godzina, Nr-bieżący., Nr-Produktu i dane towarzyszące – przy zakończeniu partii dane partii
 • Wprowadzenie, wydruk i przesył specyficznych danych zamieszczonych w algorytmie na przykład. nr. Zlecenia, nr.napełnienia, nr. pracującej zmiany lub numer obsługującego (możliwe jako opcja)
 • Kontrola tolerancji dozowania, czasu dozowania, przepływu i stanu wyłączników krańcowych.
 • Szybki pomiar masy (ok. 50 pomiarów na sekundę)
 • Rozdzielczość legalizowana 6000d, przy 80% obciążenia wstępnego, wewnętrzna rozdzielczość 524 000d.
 • Dwie prędkości napełniania
 • Automatyczne obliczanie wartości zadanych na ilość napełnień i wielkości wsadów
 • Dane zapamiętywane są automatycznie na wypadek zaniku napięcia
 • Ochrona danych poprzez wprowadzenie hasła
 • Bateryjne podtrzymanie zegaru czasu rzeczywistego
 • Prosta i bezpieczna obsługa

 • obsługa terminala odbywa się przy pomocy wyświetlacza alfanumerycznego i alfanumerycznej klawiatury pokrytej kwasoodporną folią
 • Przebieg pracy i obsługa ustalana jest indywidualnie. Dzięki temu nie ma żadnych zbędnych kroków w obsłudze
 • Do 130 różnych produktów o różnych parametrach (waga zasypu, dosypu, odcięcia ,tolerancja itd.) może być wywoływane z pamięci po wprowadzeniu 3 cyfrowych numerów identyfikacyjnych.
 • Helpdesk

  W ramach projektu oferujemy pełne wsparcie doradcze klienta

  Montaż i serwis

  Oferujemy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, oraz dostęp do części zamiennych.
  Jak możemy Ci pomóc?

  Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta

  KONTAKT Z NAMI

  Jesteśmy światowej klasy producentem inżynieryjnym dostarczającym najwyższej jakości produkty, usługi i rozwiązania dla naszych klientów.

  Łukasz Jusewicz
  Prezes at Pro-Nova Control Sp. z o.o..